Accommodation Premuda

Sleeps: 4 persons
Sleep: from 2 up to 8 persons in 2 apartments
Sleep: from 2 up to 8 persons in 2 apartments
Sleep: from 2 up to 17 persons in 3 apartments
Sleep: from 6 up to 7 persons in 1 apartment

Accommodation near Premuda

Points of interest
<